Proef met bezwaarprocedure SoZaWe succes

nieuws
foto: Roel Breet

Het stadsbestuur is tevreden over een pilot, die het afgelopen half jaar bij de Dienst SoZaWe is gehouden om bezwaren anders af te handelen. In plaats van een onafhankelijke commissie konden Stadjers bezwaren ook bespreken met ambtenaren van de dienst. Dat blijkt goedkoper en levert vaak een forse tijdswinst op.

Mensen die een bezwaar hadden, mochten kiezen of zij dit via de commissie, dan wel met twee juridische medewerkers van SoZaWe wilden bespreken. In beide gevallen bleek dat zo’n acht procent van de bezwaren gegrond werd verklaard, maar dat de procedure via de medewerkers gemiddeld dertig dagen minder lang duurt. Advocaten die in sommige gevallen hun cliënten begeleiden tijdens het gesprek, waren zeer te spreken over de alternatieve procedure.

Het stadsbestuur heeft besloten dat cliënten van de dienst ook in de toekomst van deze procedure gebruik mogen maken. Dat heeft echter wel wat voeten in aarde. Zo worden vanaf 1 januari bezwaren niet langer door de gemeente zelf afgehandeld, maar via het Shared Service Centrum, waarbij ook andere gemeenten zijn aangesloten.