Gierzwaluwen krijgen nestkastjes

In de Akkerstraat en omgeving worden vrijdag twintig nestkasten voor gierzwaluwen opgehangen. De nestkasten zijn gemaakt door leerlingen van het Alfa College.

Volgens Initiatiefnemer Maricée Ten Bosch, adviseur van Vogelbescherming Nederland, broeden van oudsher veel gierzwaluwen in deze buurt. Door renovatie en isolatie van oude huizen verliezen veel vogels hun nest. Gierzwaluwen keren meestal rond 30 april terug uit Afrika, naar hun oude broedplek. Als dat niet meer kan, is het broedseizoen voor hen verloren.

De kastjes worden opgehangen in de Akkerstraat, Parallelweg, Kalverstraat en Kerklaan.