School geeft les over zonne-energie

De vestiging Leon van Gelder van het Reitdiep College heeft maandag samen met energiecoöperatie Grunneger Power een workshop over zonne-energie gehouden. In de workshop gingen scholieren interactief bezig met de werking van zonne-energie.

Duurzame energie is volgens de school aan de Diamantlaan een belangrijk thema voor de jonge generatie. De dag had ook als doel meisjes voor de techniek te interesseren.

Nederland loopt vergeleken met andere landen achter op gebied van duurzame energie. De statenfractie van GroenLinks gaf maandag nog aan dat Groningen grote kansen laat liggen om koploper te worden in duurzame energie.