Provincie wil betrokken zijn bij crisissituaties

nieuws
Foto: twitpic.com/photos/Observator83

De provincie Groningen wil nuttig kunnen zijn wanneer er een crisis is en niet zomaar buiten spel worden gezet. Begin dit jaar was een te hoog waterpeil en dreigde de dijken door te breken. De provincie Groningen is toen niet gevraagd te helpen.

Het Groninger Museum heeft destijds de deuren moeten sluiten, omdat het water zo hoog stond dat er waterschade dreigde in de ruimtes beneden. In Woltersum werden burgers geëvacueerd. Toen is er geen verzoek geweest van de voorzitter van de veiligheidsregio Peter Rehwinkel om de provincie erbij te betrekken.

Sinds de wet Veiligheidsregio, die in 2012 is ingevoerd, is de rol van de provincie veranderd. De provincie is geen onderdeel van de Veiligheids- en Gezondheidsregio, maar wil wel in de toekomst helpen bij dit soort crisis situaties.