Provincie laat superbus varen

nieuws
Foto: Rudmer Fijlstra

De provincie Groningen ziet af van verder onderzoek naar de superbus van Wubbo Ockels. Het voertuig was in beeld voor het traject Groningen – Heerenveen, maar heeft nooit een hoge vlucht genomen.

De superbus is een luxe elektrische bus voor twintig tot dertig passagiers en door Ockels ontwikkeld als duurzaam en snel openbaar vervoer. Nadeel van de bus is dat hij relatief weinig passagiers kan vervoeren en dat hij op een speciale baan moet rijden.

Enkele partijen in Provinciale Staten wilden dat er een onderzoek zou komen, naar de mogelijkheden om de bus in te zetten tussen Groningen en Heerenveen, nadat de treinverbinding tussen beide steden werd afgeblazen.