Winkeliers Damsterdiep klagen

nieuws
foto: Bob de Vries

De Stadspartij vindt de compensatieregeling van de stad Groningen voor ondernemers bij bouwwerkzaamheden onduidelijk, omslachtig en onoverzichtelijk. Volgens de partij worden daardoor met name kleine ondernemers benadeeld.

De Stadspartij vindt dat er veel onduidelijkheid is over de zogeheten nadeelcompensatieregeling. Ondernemers kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen als er sprake is van misgelopen inkomsten door bouwwerkzaamheden. Met name ondernemers aan het Damsterdiep maken zich boos. Daar vinden al jarenlang bouwwerkzaamheden plaats. Van de winkeliers hebben er 31 een aanvraag voor financiële compensatie ingediend. Van hen hebben 26 een vergoeding gekregen. De overige 300 ondernemers in de binnenstad vinden de regeling te omslachtig en onoverzichtelijk. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk wat de criteria zijn voor het krijgen van een compensatie.

Ook zetten de ondernemers vraagtekens bij de objectiviteit en onafhankelijkheid van de beoordelingscommissie. Zo heeft het Holland Casino een vergoeding van 300.000 euro gekregen, en de overige ondernemers maar een schijntje. Ook zou er te weinig rechtszekerheid voor de ondernemers zijn. Bij een afwijzing moeten zij de rechtsgang zelf betalen. Dit is voor de meesten financieel niet haalbaar.

De gemeenteraad is eerder akkoord gegaan met een algemene nadeelcompensatie die vanaf 1 januari 2013 moet gelden. Deze regeling moet in de toekomst ondernemers die inkomsten mislopen, bijvoorbeeld door de bouw van het Groninger Forum, financieel vergoeden. De Stadspartij zegt dat ze dan tegen hetzelfde probleem aanlopen als de gedupeerde ondernemers aan het Damsterdiep.

De partij pleit nu bij het stadsbestuur voor een duidelijke regeling waarbij ondernemers vooraf een schadevergoeding krijgen. Als er sprake is van meer schade kunnen de ondernemers terecht bij de rechter.