Gemeente gaat overbodige fietspaaltjes verwijderen

nieuws
Foto: Willeke Keulen

De gemeente gaat de komende tijd onderzoeken of diverse fietspaaltjes overbodig zijn en verwijderd kunnen worden. Dit doen ze naar aanleiding van de motie ‘Fietsobstakels’ die de Christenunie heeft ingediend.

Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn fietspaaltjes nuttig, maar de paaltjes zijn ook een oorzaak van veel eenzijdige verkeersongevallen.

De gemeente gaat inventariseren op welke locaties fietspaaltjes veel verkeersongevallen veroorzaken en/of overbodig zijn. Vervolgens kijkt men of de paaltjes verplaatst of verwijderd worden.