RegioTram nog niet definitief uit de rails

nieuws

Bestuurders van de Regio Groningen-Assen willen de aanbesteding van de RegioTram niet stopzetten. Dit naar aanleiding van een brief van de gemeente Groningen, waarin regionale bestuurders werd verzocht om de aanbesteding stop te zetten

De stuurgroep Groningen-Assen wil nu eerst de consequenties en de mogelijke alternatieven voor de tram in kaart brengen, voor er een definitieve beslissing wordt genomen. De regio probeert hiermee rust te creëren in de Groningse politieke chaos, om zo de aandacht weer te vestigen op de bereikbaarheidsproblematiek van Groningen.

Dinsdag komt er een gesprek tussen de informateurs van het nieuwe college en de gedeputeerden Moorlag en Boumans. In dat gesprek zal de RegioTram ook uitvoerig worden besproken.