Afblazen tram kost Stad 16,9 miljoen

nieuws

Het afblazen van de Regiotram kost de stad 16,9 miljoen euro. Dat schrijft het stadsbestuur aan de gemeenteraad. Tevens heeft het college van B&W brieven opgesteld aan de stuurgroep van de Regio Groningen Assen en de provincie Groningen, waarmee de tram nu ook formeel lijkt begraven.

De provincie vindt dat de Regio Groningen Assen opdrachtegever is en stelt dat die de procedure moet stoppen. De gemeente stelt alvast de provincie aansprakelijk, mocht door deze opstelling kosten ontstaan

De kosten voor Groningen waren al opgenomen in de gemeentebegroting voor volgend jaar, maar zijn nu uitgewerkt. De stad betaalt 10,3 miljoen euro aan het trambureau en aan de twee consortia, die plannen voor de tram hebben ontwikkeld. Eerder is al 1,7 miljoen aan het project vooruit betaald. Verder heeft de gemeente zelf 1,6 miljoen euro aan kosten gemaakt en is grond verworven voor het aanleggen van de tram. Het stadsbestuur denkt dat laatste een verliespost van 0,6 miljoen oplevert.

De aankoop van de Glaudé-locatie bij het Hoofdstation staat voorlopig als een verliespost van 2,7 miljoen in de boeken, maar daarvan kan gezegd worden dat de grond nog wat kan opleveren als er een nieuw project ontwikkeld wordt.

De totale kosten van het afblazen van de tram zijn 39,8 miljoen euro. Daarin is ook een bedrag van 4 miljoen opgenomen dat de twee consortia krijgen omdat de procedure eenzijdig wordt stopgezet. Van te voren is afgesproken dat alle partners van het project Regiotram de kosten onderling verdelen. De provincie liet echter bij monde van gedeputeerde Mark Boumans al weten, dat wat hem betreft de gemeente voor alle kosten moet opdraaien. Het stadsbestuur schrijft nu in de brief aan de provincie dat daar geen sprake van kan zijn.