Ondeugende tegeltjes blootgelegd

De archeologen die bezig zijn met de opgravingen aan de Schoolstraat hebben de plek bepaald waar in de middeleeuwen een refugium was gevestigd. Een refugium was een plek waar monniken en andere reizigers konden overnachten en verblijven als ze op reis door de provincie waren. Het voormalig refugium behoorde tot het klooster in Wittewierum, even buiten de stad. In de Schoolstraat zijn de archeologische opgravingen in volle gang.

De archeologen zijn blij dat de plek van het gebouw uit de 13e eeuw nu bekend is. Eerder was niet zeker waar het refugium vroeger precies had gestaan. Met behulp van oude stadskaarten hebben de archeologen kunnen constateren dat het gebouw op de plek stond van het nu gesloopte H.N. Werkmancollege.

Toen in de 17e eeuw de verblijfplaats werd opgeheven, werd er een gevangenis in gehuisvest. De archeologen constateren dat ze de bijzondere tegeltjes hebben gevonden op de plek waar eerder de scheidingsmuur tussen de dependance van het Werkman College en het concerthuis stond. Op de tegeltjes zijn verschillende ondeugden te zien die gevangenen vermoedelijk hebben uitgevoerd.