Voorlopig geen nieuwe coffeeshops

nieuws

In de gemeente Groningen kunnen er de komende tijd geen nieuwe coffeeshops bijkomen mocht een van de huidige verdwijnen. Het gemeentebestuur wil eerst de uitvoering van het landelijke coffeeshopbeleid en de wietpas afwachten.

Het kabinet wil het coffeeshopbeleid in Nederland aanscherpen. Dat houdt onder andere in dat er een wietpas in heel Nederland wordt ingevoerd, maar ook een aantal andere normen voor coffeeshops. Zo moeten coffeeshops in de toekomst tenminste 350 meter van scholen verwijderd zijn en kunnen ze verplaatst worden als ze overlast veroorzaken.

De gemeente verwacht dat het nieuwe beleid ook voor Groningen gevolgen heeft. Zo is er één coffeeshop die dichter dan 350 meter bij een school staat en is het wat het stadsbestuur betreft ook een optie dat coffeeshops met name uit het oostelijk deel van de binnenstad elders gevestigd worden. De gemeente wil echter op korte termijn geen beslissingen nemen, maar wil wel voorkomen dat er nieuwe coffeeshops bijkomen. Zou er op dit moment namelijk een coffeeshops sluiten, dan gaat diens vergunning automatisch naar iemand die op een wachtlijst staat. Die regeling wordt opgeschort.