Het Poortje krijgt geen nieuwe vestiging in Heerenveen

nieuws
Foto: everystockphoto.com/photographer.php?photographer_id=47044

Jeugdgevangenis Het Poortje krijgt geen nieuwe vestiging in Heerenveen. De plannen die het Groningse detentiecentrum in 2010 presenteerde kunnen daarmee naar de prullenbak.

In 2010 kocht Het Poortje grond aan voor de bouw van de gevangenis in het Friese dorp. Nu twee jaar later ziet justitie af van de bouw omdat er een dalende trend is qua jeugdcriminaliteit. Omdat daarmee onzeker is hoeveel jongeren in de toekomst in de jeugdinrichting belanden, denkt men de extra cellen niet nodig te hebben.

Burgemeester Van der Zwan van de gemeente Heerenveen is erg teleurgesteld over het niet doorgaan van de plannen. Volgens de burgervader had het nieuwe gebouw veel nieuwe banen opgeleverd. Buurtbewoners van de wijk waar het gebouw had moeten komen laten echter weten blij te zijn. Zij waren bang dat hun wijk met de komst van de criminele jeugd zou verloederen. De gemeente Heerenveen heeft inmiddels het stuk grond teruggekocht van Het Poortje.