Stad behoudt beschutte werkplekken

nieuws

Het Stadsbestuur wil ondanks de rijksbezuinigingen Stadjers zoveel mogelijk blijven begeleiden naar betaald werk. Er blijven beschutte werkplekken bestaan, voor werknemers van de sociale werkvoorziening die dit nodig hebben.

Alle huidige SW’ers houden hun dienstverband, maar gaan waar mogelijk aan de slag bij reguliere bedrijven. Verder wil de gemeente loondispensatie inzetten om mensen de kans te geven om een hoger inkomen te verdienen dan hun uitkering.

Het Stadsbestuur wil het bedrijven ook makkelijker maken, werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nieuwe Wet Werken naar Vermogen treedt waarschijnlijk op 1 januari in werking.