OR Groninger museum wijst nieuw bedrijfsplan af

De ondernemingsraad van het Groninger Museum heeft een negatief advies uitgebracht over het beleidsplan van directeur George Verberg. Het personeel staat achter de ondernemingsraad.

Volgens de ondernemingsraad is naast directeur Kees van Twist ook de Raad van Toezicht van het museum schuldig aan de financiële problemen. Als gevolg hiervan worden enkele tientallen medewerkers ontslagen.

De O.R. vindt dat de directeuren en de Raad van Toezicht moeten opstappen en dat de gemeente en provincie Groningen financieel moeten bijspringen om het museum te redden. Morgen wordt het onderzoeksrapport van Verberg over de problemen van het Groninger Museum openbaar gemaakt.