Veel bezwaren tegen hondenbeleid

nieuws

Er zijn veel bezwaarschriften ingediend tegen het, dit jaar ingevoerde hondenbeleid ,in Groningen. De indieners van de bezwaarschriften krijgen de gelegenheid van de gemeente hun bezwaren mondeling toe te lichten.

Het aantal bezwaarschriften is zo groot dat er in december meerdere hoorzittingen zullen plaatsvinden. Per hoorzitting worden 25 personen in de gelegenheid gesteld hun bezwaren toe te lichten.

Sinds april dit jaar mogen honden niet meer loslopen, moeten eigenaren in het bezit zijn van een opruimzakje en moet hondenpoep worden opgeruimd, behalve op een beperkt aantal aangewezen uitrengebieden.