Vroegtijdige signalering van peuters met problemen bij SKSG

nieuws

SKSG en Elker (specialist in jeugd- en opvoedhulp) starten maandag officieel het samenwerkingsproject “Samen in de Groep”. In dit project worden pedagogisch medewerkers van Elker ingezet op een kinderdagverblijf van het SKSG.

Zij gaan de kinderopvangmedewerkers leren om vroegtijdig te signaleren of een peuter ontwikkelings- of gedragsproblemen heeft. Gezamenlijk met de ouders wordt geprobeerd deze kinderen in de reguliere kinderdagverblijven op te vangen zonder dat de problemen verergeren. De bedoeling is dat de kinderen daarna beter kunnen deelnemen aan het primair onderwijs.

Wethouder Elly Pastoor ondertekent samen met beide bestuurders van SKSG en Elker de samenwerkingsovereenkomst.