Einde voor Wubbo Ockelsprijs

De Wubbo Ockelsprijs is ter ziele. Het bestuur van de stichting die de prijs eens in de twee jaar uitreikt, heeft een verschil van inzicht met de naamgever van de prijs, Wubbo Ockels. Het bestuur gaat daarom de stichting ontbinden.

Wubbo Ockels wilde het karakter van de prijs veranderen en wilde ook dat er een einde zou komen aan de participatie van de stichting Energy Valley, omdat hij dat niet bij de prijs vond passen. Het bestuur was het daar echter niet mee eens en ziet met name de samenwerking met Energy Valley als een meerwaarde. Het bestuur vindt echter ook dat zij niet een prijs kan geven als degene naar wie de prijs genoemd is, zich niet in de doelstellingen kan vinden. Daarop is besloten om de prijs niet meer uit te reiken.

De Wubbo Ockelsprijs werd 25 jaar geleden door de gemeente in het leven geroepen en werd toegekend aan iemand uit de provincie Groningen die een bijzondere prestatie had verricht op het gebied van de techniek en de natuurwetenschappen.