College reserveert geld voor onderhoud

nieuws
foto: Google Streetview

De gemeente stelt vanaf nu structureel geld beschikbaar voor groot onderhoud. Veel bruggen, viaducten en wegen in de stad dateren van vlak na de oorlog, uit de tijd van de wederopbouw en zijn nu langzamerhand aan vervanging toe.

In het verleden ging de gemeente pas op zoek naar geld als zaken defect raakten. Vanaf nu gaat het dus anders. Het college stelt voor in de begroting van 2012 een structureel bedrag van 1,3 miljoen euro te reserveren. Er is een inventarisatie gemaakt van alle noodzakelijke vervangingen en onderhoud voor de komende tien jaar. Het gaat daarbij om onder meer wegen, kademuren, bruggen, tunnels/viaducten en speelvoorzieningen.

Ook de hier en daar slecht functionerende straatverlichting komt aan bod. In de afgelopen twee strenge winters is veel ondergrondse bekabeling defect geraakt.