Baanbrekend onderzoek in de nanotechnologie

Prof. dr. Ben Feringa, hoogleraar organische scheikunde, doet met een team onderzoek naar zelfassemblage. Zelfassemblage is eigenlijk de opbouw van een cel door moleculen. Dit onderwerp is, volgens een lijst die het wetenschapstijdschrift Science in 2005 opstelde, één van de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen.

De eerste resultaten van het onderzoek van Feringa zijn een grote stap voorwaarts binnen de nanotechnologie. Het team is er in geslaagd een nanobuisje te maken en deze met twee kapjes af te dichten. Op ieder gewenst moment kan het buisje gedisassembleerd worden, dus uit elkaar vallen. Dit disassembleren gebeurt door licht.

In de toekomst wordt het mogelijk om de capsules te gebruiken voor gecontroleerde geneesmiddelafgifte. Het geneesmiddel kan dan precies op de juiste plek in het lichaam uit de capsule komen. Maar dat is niet het enige, Prof. dr. Ben Feringa verwacht dat de capsules in de toekomst ook voor andere doeleinden ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld voor het repareren van scheuren in plastic of krassen in de autolak.