Aandacht voor problemen rond hoogbegaafdheid

Willem Wind is bezig met een vier maanden durende voettocht door Nederland. Dit om aandacht te vragen voor alle problemen waar hoogbegaafde mensen tegenaan lopen. Dinsdag is hij aangekomen in zijn geboortestad Groningen.

Willem Wind is zelf hoogbegaafd, heeft drie kinderen en die ook bovengemiddelde intelligent zijn maar ook zijn vrouw is begiftigd met een bovengemiddelde intelligentie.
Het klinkt geweldig dat je sneller zaken doorhebt dan mensen met een normale intelligentie.

Maar de praktijk is anders. Hoogbegaafden lopen vaak vast in onze maatschapij. Zo zijn veel vroegtijdige schoolverlaters onder deze groep. Maar ook volwassenen vinden het moeilijk om hun draai te vinden in onze maatschapij. Wind heeft als ervaringsdeskunige verschillende boeken geschreven over dit onderwerp. Willem Wind is in Vaals in Zuid Limburg begonnen met zijn Monstertocht en loopt via de afsluitdijk weer terug naar het zuiden.