‘Nieuw drugsbeleid stuit op grote problemen’

Het nieuwe drugsbeleid van het kabinet stuit op drie onoverkomelijke problemen. Dat zegt Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap van de RUG.

De regering wil dat coffeeshops besloten clubs worden, waarin alleen meerderjarigen toegang krijgen, op vertoon van een geldig idenditeitsbewijs. Volgens Brouwer is het feit dat een niet-ingezetene van Nederland geen lid kan worden, discriminerend.

Verder mogen mensen volgens hem geen lid worden van een vereniging die op structurele basis strafbare feiten pleegt. Tenslotte moet er een toezichthouder komen die toezicht houdt op de verplichte ledenadministratie van de coffeeshop-exploitant. Die wordt in principe belast met toezicht op niet-naleving van de Opiumwet.

Veel burgemeesters zijn tegen de kabinetsplannen voor coffeeshops. Zij vrezen dat de illegale handel zal toenemen, met alle gevaren van dien.