Beroepsbevolking neemt af door vergrijzing

nieuws
Foto: flickr.com/photos/tifwarmowski/

Als gevolg van de vergrijzing krimpt de beroepsbevolking na 2015 in Nederland fors. In Groningen, Limburg en West-Brabant is deze krimp het sterkst. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

In de drie landsgebieden zal vooral bij de overheid en in het onderwijs vergrijzing optreden. De helft van de werknemers in deze sectoren is op dit moment 45 jaar en ouder. Ook de zorg kent veel oudere werknemers. De handel en horeca zijn relatief gezien het minst vergrijsd.

Het UWV denkt dat als bedrijven dezelfde policy blijven hanteren, als ze nu doen, ze het erg lastig gaan krijgen. Werkgevers stellen namelijk steeds hogere kwalitatieve eisen aan hun personeel. Daardoor wordt het steeds moeilijker om aan geschikt personeel te komen.

Ook in andere delen van het land is er krimp als gevolg van de vergrijzing van de beroepsbevolking. Enige uitzondering is de provincie Flevoland waar de potentiële beroepsbevolking door blijft groeien tot het jaar 2027. Dit zou vooral veroorzaakt worden door vrouwen die een inhaalslag maken.