Gemeente betreurt baggeren in vijver

De gemeente betreurt het baggeren in de vijver bij het Van Brakelplein, eind vorige maand. In de winterperiode is dat namelijk niet toegestaan.

De fractie van de Partij voor de Dieren stelde dat het baggeren schade heeft toegebracht aan de dieren die overwinteren in de vijver, zoals kikkers. Bovendien is niet gecontroleerd of er sprake was van verontreinigd slib.

De gemeente hoopt dat de schade aan de dieren beperkt is gebleven, omdat maar een klein deel van de bodem is omgewoeld. De interne afspraken over het baggeren zijn inmiddels aangescherpt. Er wordt pas na de zomer verder gebaggerd. Het slib bleek trouwens niet verontreinigd te zijn.