Haal Alles Uit Je Afval

Afval minderen, afval scheiden. We hebben er allemaal bijna dagelijks mee te maken. Veel Groningers zijn er ronduit enthousiast mee bezig. Het gaat dan ook best goed met het afval scheiden in onze gemeente. Zo’n 62% van het huishoudelijke afval wordt al hergebruikt.

Tegelijkertijd hangen er ook enkele hardnekkige misverstanden rond het thema afval scheiden. Misverstanden die natuurlijk wel opgelost moeten worden willen we Groningen afvalvrij krijgen in 2030. Daarom werkt OOG samen met de Gemeente Groningen aan de campagne Haal Alles Uit Je Afval, met als doel bewustwording creëren over afval scheiden.

Het resultaat is een serie video’s rond heel alledaagse vragen en met heel concrete antwoorden. Wat vooral opvalt: Groningers lijken zich er steeds beter van bewust dat het afval van vandaag de grondstof van morgen is.