Waterschappen: ‘Het is nat, maar waterstanden zijn beheersbaar’

nieuws
Foto: Waterschap Hunze & Aa's

“Het is heel erg nat.” Meer woorden lijken de waterschappen in onze gemeente niet nodig te hebben voor de situatie in het gebied. Gemalen maximaal laten draaien zorgt er volgens Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s wel voor dat de situatie nog beheersbaar is.

“Sinds oktober is het erg nat en de bodem is op veel plaatsen verzadigd”, schrijft Arjan Heugens namens Hunze en Aa’s. “Sloten en beken zitten vol. Om wateroverlast tegen te gaan, voeren we volop water af naar zee. Daarmee is de situatie momenteel beheersbaar.”

Noorderzijlvest ziet hetzelfde beeld. Afgelopen weekend is bij Lauwersoog extra water afgevoerd om zo ruimte te creëren voor de neerslag die toen nog werd verwacht. Momenteel is ook de waterstand van het Lauwersmeer weer verhoogd. Binnen de grenzen van Noorderzijlvest is volgens het waterschap nog geen sprake van waterstanden waarbij waterbergingen gebruikt moeten worden.

Hunze en Aa’s zette afgelopen week ook de spuisluizen in Delfzijl en Nieuwe Statenzijl open om water naar zee te lozen. Ook de kleine Zeesluis bij Farmsum werd geopend. “Daarmee hebben we de waterstanden in de boezem kunnen verlagen”, aldus Heugens. “Tot en met donderdag wordt weinig neerslag verwacht. We blijven volop water afvoeren naar zee om de waterpeilen in ons gebied te verlagen, zodat we weer ruimte hebben om neerslag op te vangen die later in week kan vallen.”