Provincie Groningen: Vijlbrief moet advies Gasunie over gaswinning negeren

nieuws
Foto Andor Heij

De provincie Groningen heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief opgeroepen om het advies van de Gasunie naast zich neer te leggen.

Gasunie heeft het kabinet dinsdag gevraagd om de gaskraan van het Groningenveld dit najaar niet volledig te sluiten, maar deze langer op de waakvlam te houden. Dit vanwege het wegvallen van gas uit Rusland en de onzekerheid op de internationale energiemarkten. Door de sluiting van het Groningenveld zou de leveringszekerheid van gas voor de volgende winter teveel risico’s meebrengen.

Volgens de Groninger gedeputeerde Tjeerd van Dekken vergeet men keer op keer dat daardoor het risico op extra bevingen groter wordt. De gaswinning moet terug naar nul, omdat de veiligheid van inwoners voorop moet staan. Van Dekker roept Vrijbrief dan ook op om het advies van de Gasunie naast zich neer te leggen.