RUG vraagt hulp bij het tellen van sterren

De Rijksuniversiteit Groningen vraagt hulp van het publiek bij het meten van de duisternis en het tellen van sterren.

Duisternis is een “oerkwaliteit” van leven en van belang voor mens en natuur. Uit onderzoek blijkt dat het verdwijnen van duisternis nadelige gevolgen heeft. Maar hoe donker is het eigenlijk nog? De RUG heeft een zogenoemd duisternis-meetnetwerk, maar kan niet overal meten, dus wordt de hulp van het publiek gevraagd.

Het sterrenbeeld Orion staat centraal in de meetactie. Iedereen kan er aan meedoen door het tellen van de sterren in dit bekende sterrenbeeld. Ben je een pietje-precies? Doe de telling dan meerdere keren achtereen en geef de gemiddelde waarde door aan de website  https://www.visitwadden.nl/sterrentellen . Vorig jaar deden in het hele land 600 tellers mee.

De metingen moeten plaatsvinden in twee periodes: van 14 tot 24 januari en van 11 tot 21 februari. Dat heeft alles te maken met de stand van de maan: metingen worden gedaan als de maan onder de horizon is. Metingen bij bewolkte hemel, slecht weer en de maan boven de horizon hebben geen zin.

Het duisternis meetwerk maakt deel uit van ‘De Donkerte van de Wadden”. Dat is een initiatief van diverse natuurorganisaties, de RUG en Staatsbosbeheer, met als doel bewoners en bezoekers de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren. Maar de telling van sterren beperkt zich dus niet tot de Wadden.