‘Gemeente Groningen moet ook onderzoeken hoe zonnepark beter past in Lageland-polder’

nieuws

De gemeente moet niet alleen onderzoeken hoe de zonnepanelen in het zonnepark Meerstad-Noord worden opgesteld, maar ook hoe ze goed in het landschap kunnen worden ingepast. Dat adviseert de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

De gemeente Groningen wil in het gebied Meerstad-Noord een zonnepark van maximaal 175 hectare realiseren, waaruit maximaal 210 megawattuur aan stroom gewonnen kan worden. Daarnaast is, mede om de energie te kunnen transporteren, ook een nieuw hoogspanningsstation nodig. Voordat de gemeente hierover besluit, worden de gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Naast de realisatie van het zonnepark en een hoogspanningsstation moet er ook meer ruimte komen voor natuur, waterberging en recreatie, zo stelt de commissie. De gemeente zegt te streven naar een ‘optimale balans tussen de projectdoelen’, maar deze moeten volgens de commissie concreter. “Het is belangrijk dat het rapport deze doelen concreet beschrijft, zodat de te onderzoeken varianten hieraan getoetst kunnen worden”, aldus de commissie.

Ook moet de gemeente niet alleen rekening houden met ‘varianten’ van het zonnepark, op basis van verschillende locaties van het hoogspanningsstation en verschillen in ligging en oriëntatie van het zonnepark. Landschappelijke inpassing van het zonnepark, de waterhuishouding en mogelijkheden voor energieopslag zijn ook belangrijk, aldus de commissie: “Door samengestelde varianten te vergelijken krijgt de gemeenteraad het benodigde inzicht in de milieugevolgen en de mate waarin aan de projectdoelen wordt voldaan.”

De bouw van het zonnepark is niet onomstreden. De gemeenteraad gaf bijna een jaar geleden groen licht voor de aanleg ervan, ondanks veel bezwaren uit de omgeving. Naast een groot zonnepark moet het ook de plek worden waar het Europees Hyperloop Testcentrum komt. De bewoners vinden de plannen te groot en niet passen in de omgeving.

Deel dit artikel: