Gemeente: herinrichting straten Selwerd gecombineerd met warmtenet

Het gemeentebestuur gaat de herinrichting van een aantal straten in Selwerd combineren met de aanleg van de hoofdwarmteleidingen van het Warmtenet en de woningbouw in de wijk.

Door deze integrale en gefaseerde aanpak wordt geld bespaard, extra overlast voorkomen, en efficiënter gewerkt. De klus staat gepland vanaf komend voorjaar, en loopt door tot in 2024. Op korte termijn kan de wijk hier overlast van ondervinden. Wethouder Roeland van der Schaaf: “Door samen met de bewoners te werken aan de herinrichting, versterken we tegelijk het sociale fundament van de wijk.”

Een deel van de hoofdinfrastructuur van het warmtenet in De Larix en de Mispellaan ligt er al. Dit wordt nu uitgebreid door de Esdoornlaan en van daaruit richting het oosten door de Bottelroosstraat, en richting het westen door de Maluslaan, Elzenlaan en Duindoornstraat.

De herinrichting van de Kornoeljestraat, Vlierstraat, Lijsterbeslaan en Populierenlaan wordt gecombineerd met de nieuwbouwwerkzaamheden van De Huismeesters. De ontwerpen voor de straten worden samen met bewoners gemaakt. ‘Sunny Selwerd’ krijgt meer groen, bredere stoepen en een hemelwaterriool.

Deel dit artikel: