Politieke partijen stellen schriftelijke vragen over ‘kwakzalverij’ in jeugdzorg

nieuws

De fracties van de SP, PvdA, VVD, ChristenUnie, 100% Groningen en Partij voor de Dieren hebben schriftelijke vragen gesteld aan het Stadsbestuur over de vergoeding van alternatieve geneeswijzen uit de budgetten voor jeugdhulp.

Aanleiding voor de vragen is een opiniestuk dat onlangs in het Dagblad van het Noorden werd gepubliceerd. In dit stuk laat psycholoog Laura Batstra van de Rijksuniversiteit Groningen weten dat zij per toeval ontdekte dat veel noordelijke gemeenten onbewezen en vaak volslagen belachelijke behandelmethodes voor kinderen vergoeden. Met het artikel riep zij de gemeenten op om deze wanzorg niet langer te tolereren. Groningen is één van de gemeenten waar deze behandelmethodes vergoed worden.

Batstra meldt dat zij de gemeente Groningen geïnformeerd heeft en dat er vervolgens maatregelen zijn getroffen om hier een einde aan te maken. De fracties willen van het Stadsbestuur weten of dit klopt, en of er inderdaad stappen zijn genomen. Daarnaast stellen de fracties dat het bedrijf Samen Sterk Zorg betrokken is bij het aanbieden van alternatieve geneeswijzen. De partijen willen weten hoeveel winst deze onderneming gemaakt heeft in 2019 en 2020, voor welk bedrag aan mogelijke onterechte diensten gedeclareerd is bij de gemeente en of dit bedrag ook teruggevorderd gaat worden.

Deel dit artikel: