Waardering en verbeterpunten voor zorg op afstand

nieuws
Foto via Lentis

Inwoners van de provincie Groningen waarderen beeldbellen en telefonische consulten, maar die sluiten niet altijd aan op wat patiënten en hun naasten prettig vinden of nodig hebben. Dat blijkt uit online onderzoek van Zorgbelang Groningen.

Vanwege de coronapandemie en toenemende digitalisering en om efficiënter te kunnen werken, wordt steeds meer gebruik gemaakt van zorg op afstand. De helft van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan, hiermee positieve ervaringen te hebben. Wel is er genoeg ruimte voor verbetering.

Veel deelnemers aan het onderzoek zijn blij met de mogelijkheid van zorg op afstand: de zorg kan in coronatijd doorgaan, is veilig en scheelt reistijd. Opvallend is dat telefonische consulten het meeste voorkomen, maar dat de voorkeur uitgaat naar beeldbellen, vanwege het oogcontact. Ook ervaren patiënten bij een telefonisch consult minder ruimte om er een naaste of mantelzorger bij te betrekken.

Ruim 80 procent van de deelnemers wil zelf meebeslissen of een consult al dan niet op afstand plaatsvindt. Soms speelt ook het niet kunnen omgaan met de computer een rol. Volgens Zorgbelang Groningen is dit het moment op consulten af te stemmen op wat patiënten nodig hebben