Raadsfracties willen vakantieactiviteiten voor alle kinderen in arme wijken Stad

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

In alle wijken die sociaal-economisch onder het gemiddelde scoren, moet De Speeltuincentrale de mogelijkheid hebben om er, in de zomerperiode, activiteiten te organiseren voor kinderen. De gemeenteraadsfracties van de SP, D66, de PvdA en de Partij voor de Dieren willen dat de gemeente hier geld voor vrijmaakt in de begroting voor 2022.

Volgens de fracties is het, met name in de dorpen, buurten en wijken die scoren op of onder het sociaal-economisch gemiddelde, belangrijk om in de zomervakantie recreatieve, educatieve en sportieve activiteiten mogelijk te maken voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De organisatie van deze activiteiten moet volgens de fracties liggen bij ouders, vrijwilligers en andere, jonge wijkbewoners, maar er moet dan wel een  activiteitenbudget, onderdak en professionele ondersteuning zijn.

Ook willen de fracties dat er een stedelijk ondersteuningspunt komt, die  het mogelijk maakt dat in een groeiend aantal wijken
initiatieven kunnen worden ondernomen. Sinds een aantal jaren doet de Speeltuincentrale dit in een toenemend aantal buurten en wijken. In andere wijken is het WIJ-team verantwoordelijk en soms vinden er zelfs geen activiteiten plaats. Dat moet volgens de fracties anders. De Speeltuincentrale moet daarom een projectplan te ontwikkelen, waarin helder wordt wat nodig is om, in alle wijken die sociaal-economisch onder het gemiddelde scoren, kindervakantie-activiteiten mogelijk te maken.

Deel dit artikel:
Adverteren?