Drieduizend handtekeningen tegen wind- en zonneparken in Groningen

nieuws
Foto: Falk Schaaf from FreeImages

Verschillende erfgoed- en landschapsorganisaties uit Groningen willen de lokale en regionale overheden overtuigen geen grote windmolens en zonneparken aan te leggen in Groningen. 

De organisaties gaan aanstaande woensdag zo’n 3.000 handtekeningen aanbieden aan Wethouder Hielke Westra (Westerkwartier), voorzitter van de Groninger RES-stuurgroep. Volgens de organisaties worden de landschappelijke gevolgen van de duurzame energiebronnen onvoldoende in kaart gebracht. Een meer zorgvuldige aanpak en landschappelijke inpassing is nodig, zo stellen de initiatiefnemers van de petitie.

“Wij zijn niet tegen de energietransitie, in tegendeel”, aldus Heemschut-voorzitter Jan Oomkes. “Maar die gaat alleen slagen als wind- en zonneparken worden ingericht op plekken die dit landschappelijk kunnen verdragen, zodat er draagvlak is onder de bevolking. Dus maak gebruik van bestaande industrieterreinen, geluidswallen, overkap grote parkeerplaatsen en parkeerdaken en kijk naar windparken op zee.”

De petitie is opgesteld door Erfgoedvereniging Heemschut, Landschap Oldambt, Oldambt Windmolenvrij, Landelijk Gebied Haren, Dorpenalliantie Oost Groningen, en de Historische Vereniging Ten Post. De organisaties hopen dat Hielke Westra, als voorzitter van de Stuurgroep Regionale Energie Strategie van de Groninger Gemeenten, de uitkomsten en oproep ter harte zal nemen in zijn advies aan de provincie Groningen.