Gebied met betaald parkeren meer dan verdubbeld

Het gemeentebestuur wil vanaf oktober in meerdere Groninger wijken tegelijk betaald parkeren invoeren. Zo wil het college de parkeerdruk omlaag brengen.

De gemeente kiest er deze keer voor om de parkeeroverlast niet per wijk op te lossen, maar in één keer betaald parkeren in een groter gebied in te voeren. Zo wil ze voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.

De wijken waar het college op doelt liggen in een schil rond de wijken waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, Helpman, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van Hoornse Meer.

“In deze wijken klagen bewoners over de parkeerdruk,” zegt wethouder Philip Broeksma. “Ze willen graag weer in hun eigen straat parkeren. Door betaald parkeren in te voeren willen we dat weer mogelijk maken.” Bovendien ontstaat door lagere parkeerdruk meer ruimte voor groen, speelplekken en ontmoetingsruimte in de straat.

Een bewonersvergunning gaat iets meer dan 49 euro per jaar kosten. Een bezoekersvergunning kost hetzelfde bedrag. De opbrengsten komen ten goede aan het verbeteren van de inrichting van de straten. Parkeervergunningen voor de Tuinwijk, De Linie, Helpman-Oost en Selwerd-Zuid, waar nu al betaald parkeren geldt, worden iets goedkoper.

Deel dit artikel: