Bestemmingsplan Midscheeps 3 ligt ter inzage

nieuws

De gemeente legt het ontwerpbestemmingsplan Midscheeps 3 zes weken lang ter inzage. Woningcorporatie Lefier wil daar een appartementencomplex bouwen voor de sociale huur.

Het gaat om een locatie aan het water, nabij het winkelcentrum van Lewenborg. Door de centrale ligging zijn de 38 appartementen erg geschikt voor senioren. Om nieuwbouw mogelijk te maken, wordt het bestaande gebouw gesloopt. Het gaat om de voormalige bibliotheek, die de afgelopen jaren werd gebruikt door de stichting De Oude Bieb.

Het plan sluit aan op de woonvisie van Groningen, want er is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Lefier wil wel de bouwhoogte van het gebouw laten aansluiten op de overige bebouwing in de buurt, zodat er meer appartementen mogelijk zijn. Daarvoor moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Iedereen kan zes weken lang een zienswijze op het plan indienen.

Deel dit artikel: