Veel animo voor Vindicat, Albertus Magnus en Dizkartes

Ondanks dat de introductieweken voor de aanstaande eerstejaars studenten door de coronacrisis anders verloopt dan normaal hebben ze over belangstelling geen klagen. Sterker nog, het aantal aanmeldingen is veel hoger dan vorig jaar.

Bij Dizkartes is de stroom aan aanmeldingen groot. Voor de driehonderd beschikbare plekken meldden zich 540 nieuwe leden: “In eerste instantie hadden wij ook niet verwacht dat studentenverenigingen zo in trek zouden zijn. De coronacrisis heeft ons dus geen problemen opgeleverd”, vertelt voorzitter Lieske van Hemert. “We hebben nu zelfs een wachtlijst met veertig mensen erop. Normaal hebben we tussen de 250 en 300 voorinschrijvingen, daarvan worden ongeveer 200 mensen lid.”

Ook bij andere verenigingen waren veel aanmeldingen. Bij Vindicat meldden zich 900 belangstellenden, terwijl er voor slechts de helft plaats is. Bij Albertus Magnus meldden zich 1.200 geïnteresseerden, hier is slechts plaats voor 500 nieuwe leden.

Door de coronamaatregelen verloopt de introductie dit jaar anders dan anders. De KEI-week vond weliswaar plaats maar bestond voornamelijk uit online activiteiten. Dit gold ook voor de introducties van de studentenverenigingen.