Groninger Landschap koopt tien hectare aan in Hunzedal

nieuws
Foto: Groninger Landschap

Het Groninger Landschap heeft bijna tien hectare weiland aangekocht in het Hunzedal. Dat heeft de stichting woensdag bekendgemaakt.

Het gaat om twee percelen die tussen de Noorder- en Zuiderhooidijk liggen nabij Onnen. De tien hectare ligt buiten het Natuur Netwerk Nederland, het NNN, maar vormt samen met de andere, binnen de NNN gelegen percelen, een zogeheten hydrologische eenheid. De bedoeling is dat op de gronden bloemrijk weidevogelgrasland ontwikkeld gaat worden en waarbij tegelijkertijd de waterhuishouding van de bestaande natuurgebieden geoptimaliseerd kan worden. Hierdoor krijgen weidevogels meer ruimte. Het landschap laat weten erg blij te zijn met de aankoop.

Het Hunzedal werd aan het eind van de twintigste eeuw heringericht als natuurgebied in het kader van Geopark De Hondsrug. Daarvoor was het in gebruik als landbouwgebied, waar onder andere veel aardappels werden verbouwd. Het beekdal werd gevormd tijdens het Saaleglaciaal, die duurde van 238.000 tot 126.000 jaar geleden. Het Saalien of Saaleglaciaal was de voorlaatste ijstijd.

Deel dit artikel: