Onveiligheidsgevoel daalt in gemeente Groningen

nieuws
Foto: LeoFra via Pixabay

Steeds minder inwoners van de gemeente Groningen geven aan zich onveilig te voelen. Zei in 2012 nog 45,5 procent zich wel eens onveilig te voelen, in 2019 was dat 34,5 procent. Dat meldt het CBS maandag, op basis van de Veiligheidsmonitor 2019.

Hoewel inwoners in onze gemeente zich over het algemeen iets onveiliger voelen dan het landelijke gemiddelde, loopt Groningen mee in de dalende trend die ook in de rest van het land zichtbaar is. Zei in 2012 nog 37 procent van alle Nederlanders zich in het algemeen wel eens onveilig te voelen, in 2019 was dat 32 procent.

Het dalende onveiligheidsgevoel hangt mogelijk samen met de daling van de criminaliteit tegen burgers. Ook over dit onderwerp bracht het CBS maandag cijfers naar buiten. De ‘traditionele’ criminaliteit neemt af. Dit beslaat nog steeds het grootste deel van de gepleegde misdaad. Wel is er een stijging te zien van het aantal burgers dat slachtoffer werd van cybercriminaliteit.

Deel dit artikel: