Broeihopen moeten ringslang naar Lettelberterpetten lokken

nieuws
Foto: Ratomir Wilkowski - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32262595

Het Groninger Landschap heeft de afgelopen dagen verschillende broeihopen aangelegd in de Lettelberterpetten, een gebied dat deel uit maakt van De Onlanden. Met de hopen hoopt men dat de ringslang op bezoek komt.

De ringslang is in ons land één van de drie inheemse soorten slangen die voorkomen. De ringslang, Natrix natrix, laat zich alleen zien als hij een glimp op probeert te vangen van de zon, maar als het dier daarbij teveel gestoord wordt, verlaat het het gebied. Ringslangen verblijven vaak op rustige plekken. Onder takkenbossen en braamstruiken zijn geliefde plekken, maar ook zijn ze te vinden in oude konijnenholen of eventueel in kelders van woningen. Ondanks dat de Lettelberterpetten een ideaal leefgebied vormen voor de ringslang worden ze hier nog niet waargenomen. Om het ze toch aantrekkelijk te maken zijn broeihopen aangelegd.

Nederland is qua klimaat eigenlijk een te koud land voor slangen maar door broeihopen aan te leggen op zonnig gelegen plaatsen kan de slang geholpen worden. De eieren van de ringslang kunnen in een broeihoop namelijk op een ideale manier tot ontwikkeling komen. Of de uitnodiging van Het Groninger Landschap geaccepteerd wordt door de Natrix natrix zal in een later stadium blijken.

Deel dit artikel: