Nationaal Coördinator Groningen wil proef starten met tiltsensoren

nieuws

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wil een proef starten met tiltsensoren in het aardbevingsgebied. Dit om de toegevoegde waarde van de sensoren te onderzoeken voor de beoordeling van schade.

Tiltsensoren zijn nauwkeurige sensoren, die kleine veranderingen in scheefstand kunnen meten. De meetdata zijn mogelijk van nut voor de beoordeling van schade. Er zijn nog veel onduidelijkheden over de nut en noodzaak van tiltsensoren. Op basis van het onderzoek kan NCG bepalen of de inzet van tiltsensoren gewenst is, op kleine of grote schaal.

Indien de sensoren het gewenste effect kunnen bewerkstelligen, zal dit veel breder ingezet kunnen worden bij het bepalen van schade. Hiermee zou ook onderzocht kunnen worden of schade aan woningen werkelijk door gasboringen ontstaan zijn. Nu is er veel onzekerheid over schade, de NAM beweert in sommige gevallen dat de desbetreffende schade ontstaan is door externe factoren en niet door de boringen. Deze onzekerheden kunnen met de sensoren de wereld uit geholpen worden.

Wanneer de proef begint is niet bekend.

 

Deel dit artikel: