Zes ton voor hulp eigenaren van erfgoed

nieuws

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben dinsdag een subsidieregeling vastgesteld voor eigenaren van monumenten. Het gaat om een bedrag van ruim 600 duizend euro.

Eigenaren van monumenten kunnen straks met hun vragen over het herstel van aardbevingsschade en versterking naar een zogenoemd erfgoedloket en een erfgoed adviesteam. Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, stelt daarvoor 621 duizend euro beschikbaar.

De provincie en Alders vinden het gebouwde erfgoed, het landschap en de bijzondere stads- en dorpsgezichten belangrijk. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan en daarom moeten eigenaren van monumenten terecht kunnen bij een speciaal loket. Het bedrag is tot juli 2020 beschikbaar.