SP tegen privatisering ICT van de gemeente

De SP is tegen het plan van de gemeente Groningen om de ICT te privatiseren. Dit betekent dat een extern bedrijf de ICT van de gemeente in handen krijgt. Hierdoor zouden ze vijf miljoen euro bezuinigen.

Bij het privatiseren van de ICT verliezen 144 werknemers hun baan, werknemers die altijd loyaal zijn geweest. Het gaat volgens de SP om een botte bezuiniging. Ervaringen uit het hele land uit dat gebrek aan kennis van ICT bij de overheid leidt tot flink hogere kosten, bijvoorbeeld door het inhuren van experts van buiten de gemeente.

Woensdagavond in de raadscommissievergadering wordt het plan besproken.

Deel dit artikel:

 1. Ik begrijp uit het Dagblad van gisteren dat het gaat om een uitgave van (geraamd) 66 miljoen Euro in de volgende 6 tot 10 jaar.
  Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om te weten dat, als dit plan doorgaat, de 66 miljoen zeker 80 of mogelijk zelfs 100 miljoen of meer wordt. Waar blijft dan de besparing van vijf miljoen??
  Ik vrees dat de Gemeente afstevent op een Fyra-debacle van ongeveer 80 tot 100 miljoen. Tegen de tijd dat de volledige schade bekend zal worden, zal de huidige wethouder van finacien allang geen wethouder meer zijn.
  Indien de raad zou besluiten de wethouder te volgen, behoort, voorafgaand aan de uiteindelijke bslissing om ICT-bedrijven op dit project te laten inschrijven, een ervaren en gerespecteerd ICT-deskundige zich te buigen over het bestek, om zeker te stellen dat het voldoet aan een aantal wezenlijke voorwaarden, zoals:
  1) De software moet uitvoerig en gedetailleerd worden gedocumenteerd, zodanig dat bij wisseling van softwarebedrijf of werknemers daarvan het onderhoeud (en eventueel verdure ontwikkeling) kan worden veiliggesteld;
  2) de documentatie moet eigendom worden van de Gemeente;
  3) bij voorkeur moet het softwarebedrif zich bedienen van slechts 1 taal of programming environment;
  4) de software (broncode en gecompileerd eindproduct) moet bij voorkeur ook eigendom worden van de Gemeente; zo niet, dan moet de software met bijbehorende documetatie en gebruikte versies van de taal (of programming environment) in escrow worden gegeven bij een notaris;
  5) het totale programma moet strict modulair zijn opgebouwd (met per module slechts 1 ingang en 1 uitgang voor de gegevens);
  6) teneinde onderhoud of foutcorrectie of uitbreiding van het totale programma zonder onderbreking van toepassing mogelijk te maken, moet een database geleverd worden met realistische testdata;
  7) om het in rekening brengen van vermeend meerwerk te minimaliseren moet een zeer grote verantwoordelijkheid bij het softwarebedrijf gelegd worden om zich van te voren volleog op de hoogte te stellen van gecompliceerde organisatie- en werkstructuren en mogelijke uitzonderingen op een normale gang van zaken;
  8) enz. enz. enz.

  Ik betwijfel of er raadsleden zijn die het beleng inzien van het bovenstaande. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de huidige wethouder van financien voldoende ervaring heft met softwareontwikkeling om dat inzicht te hebben.

  Vanavond vergadert men kennelijk over deze zaak. Ik wist niet wie ik hierover op korte termijn kon benaderen, tot ik zag dat u zich er mee bezig houdt.
  Mocht u van mij nadere toelichting willen, dan ben ik bereikbaar op telefoonnummer 050-5254764.

  W.W. Geertsema
  Troelstralaan 55
  9722JD Groningen

  w.w.geertsema@planet.nl

  1. Als je zoveel verstand hebt van ICT, had ik mijn e-mailadres never en nooit zo geplaatst. Google crawlt dit haarfijn. Waardoor je straks wordt overspoelt met spam en in het ergste geval phishing mails, die niet van echt zijn te onderscheiden. Met alle gevolgen van dien ..

 2. Zolang ze nog binnen de gemeentelijk organisatie gebruikmaken van WindowsXP, waarvoor een miljoencontract is afgesloten met Microsoft voor beveiligingsupdates, dan is het ronduit sneu voor deze ambtenaren, maar dan ben je onvoldoende gekwalificeerd. In het bedrijfsleven kom je dan sowieso niet ver. Een leven lang leren!

  Op dit moment is een migratie bezig van windows7 bij de gemeente Groningen. En we zitten al op windows10

 3. Als je als organisatie nu nog op XP zit en je bent nog bezig te migreren naar de XP versie van de nabije toekomst wordt het inderdaad tijd om in te grijpen. Maar dan wel in het deel van de organisatie dat dit soort wanbeleid toestaat en mogelijk maakt. Want dat is vast niet de IT afdeling maar zit hoger in de organisatie en wellicht op andere plekken. Daarmee is het uitbesteden van de ICT geen oplossing voor je probleem, je probleem blijft lekker zitten en neemt wellicht de beslissing om uit te besteden.
  Want zoals bij veel organisaties het geval is: uitbesteden lost niks op en wordt vaak weer teruggedraaid na een aantal jaren. Zolang je geen onderzoek naar je echte probleem zal deze jojo wel blijven op en neer gaan.
  Dus kijk kritisch waarom je nog op XP zit en doe daar wat aan. Uitbesteden lost niks op en bespaart vooral op dienstverlening, snelheid van oplossen en op termijn zelfs niet eens op de kosten. Politici die dat voorstellen mogen van mij oprotten.

 4. Overigens vind ik het verhaal van deze SP meneer kant noch wal raken. Duidelijk is dat deze meneer totaal geen kennis van ICT heeft. Wat dat betreft kan hij zo in een leidinggevende positie bij het stadsbestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *