Social Return Awards voor drie zorginstellingen

nieuws

Wethouder Ton Schroor heeft in het stadhuis Social Return Awards uitgereikt aan drie zorginstellingen. Het gaat om Zorgclub, Martinizorg en Inter-psy.

Die instellingen kregen de prijs omdat ze zich sterk maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Schroor wil met de awards onderstrepen hoe belangrijk het is dat ook zorgorganisaties aandacht hebben voor mensen die door bepaalde omstandigheden moeilijk aan een baan kunnen komen.

De award bestaat uit een oorkonde en een logo die de bedrijven op hun website en in hun correspondentie mogen gebruiken.