Hoorzitting over verkeersveiligheid

nieuws

De gemeenteraad houdt dinsdagavond een openbare hoorzitting over de verkeersveiligheid in de stad. Wijk- en bewonersorganisaties gaan in op de drie meest onveilige situaties in hun wijk. Ook kunnen ze oplossingen aandragen.

De gemeente wil graag werken aan verbetering van de verkeersveiligheid, maar het vinden van oplossingen voor de problemen valt niet mee, zeker als het budget beperkt is. Ook de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland komen aan het woord.

De hoorzitting begint om 19.30 uur in het stadhuis.