Nieuw elan voor landgoederen

nieuws

De landgoederen van Eelde en Paterswolde worden fraaier en beter bereikbaar gemaakt.

Er komen nieuwe stinzenplanten, bomen en struiken. De parken krijgen negentien nieuwe zitbanken en tien versleten bruggen worden vervangen.

Nieuwe fietsroutes verbinden straks de landgoederen met andere natuurgebieden én de stad Groningen. De entree van De Braak en Vennebroek krijgt een poortfunctie met een nieuwe parkeerplaats.

De landgoederen zijn zo’n 250 jaar geleden ontstaan als zomerverblijf van notabelen uit de stad, in de bossen op de zandrug van Noord-Drenthe. Deze bevoorrechte Groningers hadden er een fraaie plek om te wonen. Ze konden er bovendien mee laten zien dat het ze voor de wind ging.

In vroeger tijden fietsten hele families vanuit de stad naar landgoed De Braak om daar tegen een dubbeltje entree uit te waaien en te recreëren.