Sloop voormalig Diakonessen Ziekenhuis begonnen

De sloop van het voormalige Diakonessen Ziekenhuis is begonnen. Hierdoor kan de bouw van de wijk Helpermaar worden afgerond.

De twee zusterhuizen van het oude ziekenhuis aan de Ketwich Verschuurlaan waren tot eind juni nog in gebruik door de Stichting Studenten Huisvesting. Zij verhuurde de panden aan tweehonderd buitenlandse studenten. Naar verwachting kunnen zij eenvoudig elders ondergebracht worden.

Deze studenten zullen niet rouwig om zijn om de noodgedwongen verhuizing. De leefomstandigheden waren in verhouding tot de huurprijs niet optimaal. D66, PSP en Student en Stad hebben de afgelopen jaren geregeld aandacht gevraagd voor een betere (huisvestings-)positie voor buitenlandse studenten.