Gemeente tornt niet aan drugsbeleid

nieuws

De gemeente voelt niets voor een wijziging in het drugsbeleid. Dat betekent onder meer dat de coffeeshop niet overdraagbaar is.

Eigenaars konden tot nu toe geen opvolger aanwijzen, om het voortbestaan van de coffeeshop en de baan van de werknemers te garanderen. De gemeente wil daar niet aan tornen, gezien het feit dat een coffeeshop in principe strafbaar is. Wel blijft het mogelijk om op de locatie van een bestaande shop een nieuwe coffeeshop te vestigen. De gemeente zal dan opnieuw beoordelen of er voldaan wordt aan de voorwaarden.

Het stadsbestuur wil ook niet tornen aan de regulering van softdrugs bij de achterdeur, hoewel ze openstaat voor nieuwe pilots. Minister Van der Steur heeft kortgeleden nogmaals laten weten geen reden te zien om het huidige beleid in dat opzicht te wijzigen.