Geen daling gebruikers voedselbank Groningen

In Groningen blijft het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank stabiel.

Dit strookt niet met de landelijke cijfers. Vorig jaar daalde het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank landelijk met zes procent. De afwijkende Groningse cijfers hebben te maken met de werkloosheid die in Groningen hoog blijft.

De landelijke daling heeft volgens de overkoepelende organisatie van voedselbanken vooral te maken met een ander beleid.
De meeste voedselbanken hebben vorig jaar strenger gelet op de termijn dat mensen van de hulp gebruik mogen maken. De Groningse bank houdt niet in alle gevallen vast aan de termijn van drie jaar.

Het beleid van de landelijke banken is er ook op gericht om mensen zo snel mogelijk weer op eigen benen te krijgen. De Voedselbank in Groningen meent dat mensen pas aan solliciteren en cursussen denken als ze er zeker van zijn elke dag genoeg te eten te hebben.