Stempas de deur uit

nieuws
foto: Sebastiaan Scheffer

De stempas voor de verkiezingen van de Tweede Kamer van 12 september valt bij Stadjers donderdag of vrijdag op de mat. In Groningen zijn er zo’n 153.000 mensen die mogen kiezen.

Behalve een stempas moet er op 12 september een identiteitsbewijs, die niet langer dan vijf jaar verlopen is, meegenomen worden naar het stembureau. Ook voor het stemmen per volmacht geldt een legitimatieplicht. Wie een andere kiezer machtigt om te stemmen, moet daarom aan de gemachtigde ook een kopie van het eigen identiteitsbewijs meegeven.

Tot maandag 10 september kan er nog een vervangende stempas aangevraagd worden bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente, mocht de oorspronkelijke pas verloren gaan. Na die datum kan dat niet meer en kan er dus ook niet gestemd worden.

Op 30 augustus wordt de kieslijst met alle kandidaten voor de verkiezingen gestuurd.