daalt

WW Stad daalt wederom

De stad telde eind mei 4500 werklozen, een maand eerder waren dat er 200 meer. Ten opzichte van vorig jaar…

7 jaar geleden

Werkloosheid stad daalt

Het aantal werklozen in de stad daalt. ¬†Eind maart waren er 4804 werklozen in de stad , dat waren er…

7 jaar geleden

Werkloosheid stad daalt

De werkloosheid in de stad ¬†daalt. In november telde de stad 4700 werkzoekenden een maand eerder waren er dat zo'n…

8 jaar geleden

Oplage Dagblad van het Noorden daalt met bijna 4%

De oplage van het Dagblad van het Noorden is in 2012 gedaald met 3,9%. De oplage schommelde eerder rond de…

11 jaar geleden